Kontaktirajte nas:

Adrenalinski centar Sveta Nedelja
mob. 091 518 3801
info@adrenalinski-centar.com

PYROPUS d.o.o. za usluge i trgovinu
Ivanska 23, Jagnjić Dol, 10431 Sv. Nedelja
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080794001 OIB:29311307284
IBAN: HR1024840081106100578 (Raiffeiesen banka)

Članovi uprave: Tomislav Jakopač i Bruno Pavić,
Direktor društva: Tomislav Jakopač

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti

Pratite nas na društevnim mrežama: